เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาเอก

ด่วน! เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาเอก ที่ มศว ประสานมิตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.)

➡️ สาขาวิชาบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

หลักสูตรแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย

✅ ระยะเวลาเรียน 3 ปี

✅ เรียนวันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.

✅ คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการอุตสาหกรรม วิทยาการจัดการ และศาสตร์อื่นๆ

✅ วิธีการคัดเลือก สอบสัมภาษณ์

✅ ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 690,000 บาท

📌 สมัครออนไลน์: https://shorturl.asia/0g1jR

🖥️ ดูประกาศรับสมัคร: https://shorturl.asia/jXw6r

📞 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

– นางสาวอัญญ์ชิสา ภัทรศิริวรัชยา ผู้ประสานงานหลักสูตร โทร. 0 2649 5000 ต่อ 11753 หรือ

– นางสาวอรสา ไทยบุญมี ผู้ประสานงานหลักสูตร โทร. 0 2169 1016, 0 2649 5000 ต่อ 15501

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 – 15 พฤศจิกายน 2566

X