หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

” สร้างสรรค์นวัตกรรมหรือองค์ความรู้ใหม่ ประเมินมูลค่าทางธุรกิจและคุณค่าทางสังคม
บนพื้นฐานการวิจัยควบคู่คุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม “

หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา

  • ประวัติความเป็นมา
  • โครงสร้างองค์กร
  • อาจารย์และบุคลากร

หลักสูตร
บทความเผยแพร่

  • บทความวิจัย
  • วารสารบริหารธุรกิจ

ข่าวสาร
ติดต่อเรา
TERM OF USE
PRIVACY STATEMENT
SWU WEBSITE

ที่อยู่
ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
114 สุขุมวิท 23 ถ.สุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ กทม.

© 2023 MBA SWU All Rights Reserved

เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 16.30 น.

X