ติดต่อเรา

แผนที่

ที่อยู่

 • ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
  คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มศว
  ชั้น 15 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

  114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ
  เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

 • swumba@g.swu.ac.th
 • 02-169-1016

หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติความเป็นมา
 • โครงสร้างองค์กร
 • อาจารย์และบุคลากร

หลักสูตร
บทความเผยแพร่

 • บทความวิจัย
 • วารสารบริหารธุรกิจ

ข่าวสาร
ติดต่อเรา
TERM OF USE
PRIVACY STATEMENT
SWU WEBSITE

ที่อยู่
ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
114 สุขุมวิท 23 ถ.สุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ กทม.

© 2023 MBA SWU All Rights Reserved

เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 16.30 น.

X