ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าวประกาศ

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่
  • ข่าวสารวารสาร
  • ข่าวสารทั่วไป

กำหนดการสอบปากเปล่า ประจำเดือนกุมภาพันธ์ – ตุลาคม

กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563   (คลิ๊กรายละเอียด) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนเมษายน 2563  (คลิ๊กรายละเอียด) (พิ่มเติม) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนเมษายน 2563   (คลิ๊กรายละเอียด) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนพฤษภาคม 2563   (คลิ๊กรายละเอียด) (เพิ่มเติม 1)กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนพฤษภาคม 2563   (คลิ๊กรายละเอียด) (เพิ่มเติม 2)กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนพฤษภาคม 2563   (คลิ๊กรายละเอียด) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนมิถุนายน 2563   (คลิ๊กรายละเอียด) (เพิ่มเติม 1) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนมิถุนายน 2563   (คลิ๊กรายละเอียด) (เพิ่มเติม 2) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนมิถุนายน 2563 

ประกาศวันสอบเข้าเป็นนิสิตใหม่MBA

วันที่ 14 ธันวาคม 2562 ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบภาษาอังกฤษทั่วไป ระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562  1.ผู้สมัครภาคปลาย รอบที่ 1 (สอบภาษาอังกฤษทั่วไป ห้อง 302 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มศว) 2.ผู้สมัครภาคปลาย รอบที่ 2 (สอบภาษาอังกฤษทั่วไป ห้อง 601 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มศว) รายละเอียดดังนี้ คลิ๊ก!! สำหรับนิสิต MBA รายงานตัวสัมภาษณ์ตั้งแต่เวลา 13.00 น.-15.00 น.