ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประกาศผลสอบประมวลความรู้ ประจำภาคเรียนที่ 2/2565

เปิดอ่าน 188 views

ประกาศผลสอบประมวลความรู้ ประจำภาคเรียนที่ 2/2565

 

 

〈คลิ๊ก〉  ประกาศผลสอบประมวลความรู้ ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 สาขาวิชาการตลาด

 

〈คลิ๊ก〉  ประกาศผลสอบประมวลความรู้ ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 สาขาวิชาการจัดการ

Share Button