ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประชาสัมพันธ์กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนมีนาคม 2566

เปิดอ่าน 88 views

ประชาสัมพันธ์กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนมีนาคม 2566

ประชาสัมพันธ์กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนมีนาคม 2566 :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด) 

(ยมลพร สุวรรณรัตน์)

ประชาสัมพันธ์กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนมีนาคม 2566 :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด) 

(พิชชาอร กสิชีวิน)

ประชาสัมพันธ์กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนมีนาคม 2566 :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด) 

(ณัฐพงศ์ จำปาศรี)

ประชาสัมพันธ์กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนมีนาคม 2566 :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด) 

(สุนิสา แซ่เหมา)

ประชาสัมพันธ์กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนมีนาคม 2566 :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด) 

(พลกฤต หุ่นเก่า)

Share Button