ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

เปิดอ่าน 628 views

คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)
– สาขาการตลาด
– สาขาการจัดการ
– สาขาธุรกิจเพื่อสังคม
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 12 มิถุนายน 2566
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ https://admission.swu.ac.th/admissions2/
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โทร. 0 2169 1016 หรือ 0 2649 5000 ต่อ 15501 อีเมล์ swumba@g.swu.ac.th
หรือสามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://drive.google.com/file/d/1LXXzCcDCLzolL2w6seJs9V29cRUkgN6p/view?usp=sharing150266admission

Share Button