ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประชาสัมพันธ์รายวิชาที่ออก สอบประมวลความรู้ และรายชื่อผู้เข้าสอบ ภาคเรียนที่ 1/2565

เปิดอ่าน 329 views

รายวิชาที่ออกในการสอบประมวลความรู้ ภาคเรียนที่ 1/2565 (สำหรับนิสิต รหัส 63 เป็นต้นไป)
290965-1

รายชื่อผู้เข้าสอบประมวลความรู้ ภาคเรียนที่ 1/2565

290965-2_Page_1290965-2_Page_2031065mba
290965-2_Page_4

Share Button