ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประกาศผลสอบประมวลความรู้ เทอม 3/ 2564

เปิดอ่าน 407 views

ประกาศผลสอบประมวลความรู็ เทอม 3/ 2564

 

- ประกาศผลสอบประมวลความรู้ ประจำภาคการศึกษาที่3/ 2564 (คลิ๊ก)

- ประกาศรายวิชาที่นิสิตสอบไม่ผ่าน ประจำภาคการเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564 (คลิ๊ก)

 

Share Button