ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สอบประมวลความรู้ ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564

เปิดอ่าน 401 views

สอบประมวลความรู้ ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564

 

หมายเหตุ
– นิสิตที่เข้าสอบจะต้องส่งผลตรวจ ATK ก่อนวันเข้าสอบ 1 วัน ภายในเวลา 14.00 น. โดยให้ส่งผลตรวจที่ swubas4.1234@gmail.com โดยระบุใน E-mail ว่า “ส่งผลตรวจ ATK เพื่อเข้าสอบประมวลความรู้” พร้อมระบุชื่อ-สกุล วัน และเวลาที่ตรวจ ทั้งนี้ ทางศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จะคืนชุดตรวจ ATK ให้หลังการสอบ
– หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ 02-649-5000 ต่อ 11754 ภายในวันที่ 11 ก.ค.65
เนื่องจากมีการจัดทำข้อสอบ และจัดเตรียมชุดตรวจ ATK ตามจำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าสอบ

 

>> – รายวิชาที่ออก ในการสอบประมวลความรู้ ภาคเรียนฤดูร้อน/2564

>> – รายชื่อผู้ลงทะเบียนสอบประมวลความรู้ วิชาแกน สาขาวิชาการตลาดและสาขาวิชาการจัดการ

>> – รายชื่อผู้ลงทะเบียนสอบประมวลความรู้ วิชาเอก สาขาวิชาการตลาดและสาขาวิชาการจัดการ

 

 

Share Button