ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เข้าร่วมกิจกรรมวิ่ง /เดิน สะสมระยะทาง 73 กิโลเมตร หรือ สะสมการใช้พลังงานในการออกกำลังกาย 7,300 แคลอรี่ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย“SWU Virtual Walk & Run 2022”

เปิดอ่าน 627 views

“73 ปี มศว”
เดือนแห่งสุขภาวะสร้างได้ SWU Health Balance
เอาใจสายรักสุขภาพทุกคน ด้วยกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ (New normal)
“SWU Virtual Walk & Run 2022”
เชิญชวนบุคลากร นิสิต ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป
เข้าร่วมกิจกรรมวิ่ง /เดิน สะสมระยะทาง 73 กิโลเมตร
หรือ สะสมการใช้พลังงานในการออกกำลังกาย 7,300 แคลอรี่
ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
ผู้ร่วมกิจกรรมที่ทำกิจกรรมสำเร็จตามเป้าหมายทุกท่าน จะมีสิทธิร่วมลุ้นรับรางวัล
แบบสุ่มจับให้รางวัลแบ่งตามแต่ละประเภท
1. นิสิต มศว จำนวน 250 คน
2. ศิษย์เก่า มศว จำนวน 250 คน
3. บุคลากรภายใน มศว จำนวน 150 คน
4. บุคคลทั่วไป จำนวน 150 คน
สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้แล้ววันนี้ – 12 พฤษภาคม 2565 ผ่านระบบ THAIFIT
ตามที่อยู่ลิงค์ https://www.thai.fit/c/swuvr2022
ทำกิจกรรมและส่งผลการวิ่ง หรือเดิน สะสมระยะทาง เข้าระบบได้ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน – 10 มิถุนายน 2565
#ทีมมศว #virtualrun

277465454_348988443935367_7337761581404864881_n

Share Button