ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนกันยายน-ตุลาคม 2564

เปิดอ่าน 1,037 views

เดือนกันยายน 2564

กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนกันยายน 2564  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด) 

(เพิ่มเติม1) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนกันยายน 2564  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด)

(เพิ่มเติม2) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนกันยายน 2564  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด)

(เพิ่มเติม3) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนกันยายน 2564  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด)

(เพิ่มเติม4) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนกันยายน 2564  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด)

 

เดือนตุลาคม 2564

กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนตุลาคม 2564  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด)

(เพิ่มเติม1) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนตุลาคม 2564  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด) 

(เพิ่มเติม2) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนตุลาคม 2564  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด) 

Share Button