ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เอกสารประกอบโครงการปฐมนิเทศ MBA รุ่นที่ 23

เปิดอ่าน 1,128 views

เอกสารประกอบโครงการปฐมนิเทศ รุ่นที่ 23

 – กำหนดการโครงการปฐมนิเทศ รุ่นที่ 23 <<Click>>

 – POWER POINT ประกอบคำบรรยายโครงการปฐมนิเทศ รุ่นที่ 23 <<Click>>

 

ตารางสอนภาคเรียนที่ 1/2564

 – ตารางสอน MBA การจัดการ นอกเวลาราชการ <<Click>>

 – ตารางสอน MBA การจัดการ ในเวลาราชการ <<Click>>

 – ตารางสอน MBA การตลาด นอกเวลาราชการ <<Click>>

 – ตารางสอน MBA การตลาด ในเวลาราชการ <<Click>>

 

MBA-23 (2)

 


101677MBA-mk-2MBA-mg-mk-1

 

 

Share Button