ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาขอแจ้งให้นิสิตชั้นปีที่ 1

เปิดอ่าน 714 views

ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาขอแจ้งให้นิสิตชั้นปีที่ 1
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รุ่นที่ 23 (ตามรายชื่อดังแนบ) 

- MBA นอกเวลาราชการ รุ่นที่ 23 <<คลิ๊ก>>

- MBA ในเวลาราชการ รุ่นที่ 23 <<คลิ๊ก>>

ดำเนินการกรอกข้อมูลในทะเบียนนิสิต และเข้าร่วม line square
1.แบบฟอร์มทะเบียนนิสิต รุ่นที่ 23 https://forms.gle/yBwffLNAb4mp1Gb48
2.line square “SWU-MBA ปี 2564”
คุณได้รับคำเชิญให้เข้าร่วม “SWU-MBA ปี 2564″
https://line.me/ti/g2/I7-PSsmyyxUtRzo8f2GPLg?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
เพื่อเป็นช่องทางในการแจ้งให้นิสิตทราบรายละเอียดการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2564 และประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ เช่น โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ โครงการปรับพื้นฐาน ต่อไป101677

Share Button