ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สอบข้อเขียน ณ อาคาร 14 ชั้น 2 ห้อง 14-204 เวลา 9.00-12.00 น.

เปิดอ่าน 692 views

แจ้งผู้สมัครทราบห้องสอบข้อเขียน

– สอบข้อเขียน ณ อาคาร 14 ชั้น 2 ห้อง 14-204 เวลา 9.00-12.00 น.

– สอบสัมภาษณ์ เริ่มรายงานตัวสอบ เวลา 13.00 น. (รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในห้องสอบข้อเขียน)

banner170264

Share Button