ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาลัย ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

เปิดอ่าน 290 views

คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาลัย ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ210763-1

Share Button