ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เปิดรับสมัคร โครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ต่อเนื่องจากระดับปริญญาตรี (โครงการ ๔+๑) ปีการศึกษา 2563

เปิดอ่าน 507 views

040563bannerMBA

เปิดรับสมัคร โครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 ต่อเนื่องจากระดับปริญญาตรี (โครงการ ๔+๑) ปีการศึกษา 2563 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 18 มิถุนายน 2563

รายละเอียดการรับสมัครอ่านรายละเอียด

สมัครออนไลน์ได้ที่  https://forms.gle/XCJiLnALLxV2gkMh7

4+1 2562

Share Button