ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประกาศวันสอบเข้าเป็นนิสิตใหม่MBA

เปิดอ่าน 1,433 views

วันที่ 14 ธันวาคม 2562

ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบภาษาอังกฤษทั่วไป ระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 
1.ผู้สมัครภาคปลาย รอบที่ 1 (สอบภาษาอังกฤษทั่วไป ห้อง 302 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มศว)

2.ผู้สมัครภาคปลาย รอบที่ 2 (สอบภาษาอังกฤษทั่วไป ห้อง 601 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มศว)

รายละเอียดดังนี้ คลิ๊ก!!

สำหรับนิสิต MBA รายงานตัวสัมภาษณ์ตั้งแต่เวลา 13.00 น.-15.00 น. 

ณ อาคารคณะสังคมศาสตร์ ชั้น 7 ห้อง 11-705

 

Share Button