ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โครงการสัมมนา Current Issue in Management and Marketing “เทคนิคการทำวิจัยธุรกิจ”

เปิดอ่าน 1,069 views

โครงการสัมมนา Current Issue in Management and Marketing “เทคนิคการทำวิจัยธุรกิจ”
วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 และวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ห้องประชุม ศ.ดร.ประสาท หลักศิลา คณะสังคมศาสตร์

Share Button