ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสมิทธิภาพทางภาษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

เปิดอ่าน 630 views

55211323_1310349019106361_438377966053883904_o

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสมิทธิภาพทางภาษาระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
ระดับปริญญาโท : https://bit.ly/2URZOnM
หากไม่พบรายชื่อ หรือต้องการติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
ติดต่อ 02 – 649 -5000 ต่อ 12431 ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2562

Share Button