ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบสมิทธิภาพทางภาษา

เปิดอ่าน 482 views

ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบสมิทธิภาพทางภาษา
ระดับปริญญาโท ภาคต้น ปีการศึกษา 2561
วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 เวลา 8.30 – 12.00 น.

EPGS01 1_2561-01

Share Button