ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โครงการเตรียมความพร้อมในการนำเสนอปริญานิพนธ์ และสารนิพนธ์ MBA รุ่นที่ 19

เปิดอ่าน 1,059 views

 โครงการเตรียมความพร้อมในการนำเสนอปริญานิพนธ์ และสารนิพนธ์ MBA รุ่นที่ 19

 

Share Button