ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โครงการปฐมนิเทศ X-MBA รุ่นที่ 18

เปิดอ่าน 1,303 views

โครงการปฐมนิเทศ X-MBA รุ่นที่ 18

วันที่ 8 มกราคม 2561

Share Button