ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โครงการไหว้ครู นิสิตบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560

เปิดอ่าน 778 views

โครงการไหว้ครู นิสิตบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 16 กันยายน 2560

ณ หอประชุมใหญ๋ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Share Button