ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โครงการ”สถานการจำลองทางโลกธุรกิจ”59

เปิดอ่าน 816 views

 

 

โครงการ”สถานการจำลองทางโลกธุรกิจ”

สำหรับนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ในเวลาราชการ) รุ่นที่ 17

สำหรับนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สำหรับผู้บริหาร) รุ่นที่ 16

วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2559

ณ โรงแรมอเวนี เอเทรียม กรุงเทพฯ

DSC_9718_resize DSC_9723_resize DSC_9725_resize DSC_9732_resize DSC_9733_resize DSC_9736_resize DSC_9739_resize DSC_9751_resize DSC_9752_resize DSC_9758_resize DSC_9761_resize DSC_9764_resize DSC_9770_resize DSC_9805_resize DSC_9824_resize DSC_9825_resize DSC_9839_resize DSC_9841_resize DSC_9849_resize DSC_9853_resize DSC_9857_resize DSC_9859_resize DSC_9867_resize DSC_9869_resize

 

 

Share Button