ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โครงการเตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลงานปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ MBA รุ่น 17

เปิดอ่าน 633 views

DSC_9179_resizeDSC_9195_resizeDSC_9204_resizeDSC_9220_resizeDSC_9224_resizeDSC_9225_resizeDSC_9229_resizeDSC_9287_resizeDSC_9282_resizeDSC_9275_resizeDSC_9251_resizeDSC_9252_resizeDSC_9232_resizeDSC_9231_resizeDSC_9303_resizeDSC_9307_resizeDSC_9323_resizeDSC_9325_resizeDSC_9332_resizeDSC_9340_resizeShare Button