ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โครงการสร้างเสริมจริยธรรมและปรับพื้นฐานสู่ความเป็นหนึ่ง สำหรับนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต X-mba รุ่นที่ 16

เปิดอ่าน 1,163 views

โครงการสร้างเสริมจริยธรรมและปรับพื้นฐานสู่ความเป็นหนึ่ง

สำหรับนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต X-mba รุ่นที่ 16

ระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2559

ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำบีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

DSC_5890 DSC_5924 DSC_5932 DSC_5959 DSC_6070 DSC_6154 DSC_6175 DSC_6217 DSC_6235 DSC_6261 DSC_6268 DSC_6271 DSC_6291 DSC_6302 DSC_6328 DSC_6332 DSC_6364 DSC_6412

Share Button