ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โครงการสถานการณ์จำลองทางโลกธุรกิจ สำหรับ X-MBA รุ่น15 และ MBA รุ่น16 (ในเวลาราชการ)

เปิดอ่าน 1,266 views

DSC_5614 DSC_5409DSC_5412 DSC_5429 DSC_5430 DSC_5432 DSC_5471 DSC_5474 DSC_5484 DSC_5487 DSC_5506 DSC_5513 DSC_5519 DSC_5530 DSC_5545 DSC_5551 DSC_5554 DSC_5566 DSC_5567 DSC_5587 DSC_5588 DSC_5595 DSC_5596

Share Button