ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประชาสัมพันธ์สอบปากเปล่า 2565

กรกฎาคม

3

2022

ประชาสัมพันธ์กำหนดการสอบปากเปล่า ประจำเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2565

ประชาสัมพันธ์กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนพฤษภาคม 2565 กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนพฤษภาคม 2565   (คลิ๊กรายละเอียด)  (ธนเดช มหาจิราภัทร์)   ประชาสัมพันธ์กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนมิถุนายน 2565 กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนมิถุนายน 2565   (คลิ๊กรายละเอียด)  (ขวัญตา เชื้อเมืองพาน) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนมิถุนายน 2565   (คลิ๊กรายละเอียด)  (ภาวิณี โฆสะนันท์ชัย) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนมิถุนายน 2565   (คลิ๊กรายละเอียด)  (โสภามาศ เกาะแก้ว) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนมิถุนายน 2565   (คลิ๊กรายละเอียด)  (พีรกานต์ พุ่มแก้ว) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนมิถุนายน 2565   (คลิ๊กรายละเอียด)  (พลชา รุ่งเรืองไพศาลสุข)  กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนมิถุนายน 2565   (คลิ๊กรายละเอียด)  (อาภัชฎา เชวงชุติรัตน์)  กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนมิถุนายน 2565   (คลิ๊กรายละเอียด)  (นภัสวรรณ สุวรรณคีรี)