ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

slide

กรกฎาคม

21

2020

คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาลัย ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาลัย ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

พฤษภาคม

5

2020

เปิดรับสมัคร โครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ต่อเนื่องจากระดับปริญญาตรี (โครงการ

เปิดรับสมัคร โครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   ต่อเนื่องจากระดับปริญญาตรี (โครงการ ๔+๑) ปีการศึกษา 2563  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 18 มิถุนายน 2563 รายละเอียดการรับสมัคร : อ่านรายละเอียด สมัครออนไลน์ได้ที่  https://forms.gle/XCJiLnALLxV2gkMh7