ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

slide

กุมภาพันธ์

17

2021

สอบข้อเขียน ณ อาคาร 14 ชั้น

แจ้งผู้สมัครทราบห้องสอบข้อเขียน – สอบข้อเขียน ณ อาคาร 14 ชั้น 2 ห้อง 14-204 เวลา 9.00-12.00 น. – สอบสัมภาษณ์ เริ่มรายงานตัวสอบ เวลา 13.00 น. (รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในห้องสอบข้อเขียน)

พฤศจิกายน

13

2020

พฤศจิกายน

12

2020

ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่ฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่ฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต ทุกสาขาวิชา ประกาศนียบัตรบัณฑิตทุกสาขาวิชา ✅สถานที่รายงานตัว ลานใต้อาคารต้นแบบฉันทะศึกษา โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ✅สถานที่ฝึกซ้อม ชั้น 4 อาคารต้นแบบฉันทะศึกษา (โรงพลศึกษา) โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ‼️เนื่องจาก หอประชุมใหญ่ มศว ประสานมิตร ทำการปรับปรุงไม่เรียบร้อย‼️  

ตุลาคม

16

2020

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดระบบให้ขึ้นทะเบียนบัณฑิต เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดระบบให้ขึ้นทะเบียนบัณฑิต เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2562 ที่เว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หากพบปัญหาการขึ้นทะเบียน ติดต่อ https://www.facebook.com/SWUComputerCenter

กันยายน

24

2020

แจ้งการโอนเงินทุนสนับสนุนค่าครองชีพนิสิต (COVID-19)

ประกาศแจ้งเพื่อทราบ คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม ขอแจ้งการโอนเงินทุนสนับสนุนค่าครองชีพนิสิต (COVID-19) จำนวนคนละ 3000 บาท ▶️ รอบแรก – สำหรับนิสิตที่ยื่นสำเนาหน้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จะได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ในวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 *สำหรับบัญชีธนาคารกรุงไทย จะดำเนินการโอนเงินและแจ้งให้นิสิตอีกทราบอีกครั้ง

กรกฎาคม

31

2020

ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด และ การจัดการ)

ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด และ การจัดการ) ปีการศึกษา 2563 ทุกคน และขอประชาสัมพันธ์ให้นิสิต MBA รหัส 63 เข้าร่วมไลน์กรุ๊ป เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน ได้ที่ http://line.me/ti/g/v_hDtLBmbz #SWUMBA #ทีมบริหาร