ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

slide

กรกฎาคม

1

2021

ประกาศห้องรูปแบบการสอบสัมภาษณ์/สอบสัมภาษณ์วิชาการ ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคต้น

ประกาศห้องรูปแบบการสอบสัมภาษณ์/สอบสัมภาษณ์วิชาการ ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคต้น (รอบที่ 2) วันที่ 3 กรกฎาคม 2564   รายชื่อผู้เข้าสอบ 1. สาขาวิชาเอกการจัดการ <<คลิ๊ก>> 2. สาขาวิชาเอกการตลาด <<คลิ๊ก>>   สอบข้อเขียน : สาขาวิชาเอกการจัดการจัดการ-สาขาวิชาเอการตลาด เวลา 9.00 น.-12.00 น.   เข้าโปรแกรม ZOOM : Join

พฤษภาคม

27

2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเรียนเชิญผู้สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 12

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเรียนเชิญผู้สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564 โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความได้ที่ mbasbj@gmail.com ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2564 โดยสามารถดูรายละเอียดการจัดเตรียมบทความ ได้ที่ http://mba.swu.ac.th/wp-content/uploads/2021/05/270564.pdf

พฤษภาคม

26

2021

แบบสำรวจนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

แแบบสำรวจนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ที่ประสงค์รับบริการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 กับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นิสิตผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ : https://forms.gle/QBFBpyPn3VwbqYfY7 รบกวนผู้สนใจตอบกลับภายใน 31 พ.ค.64 ไม่เกินเวลา 12.00น.

พฤษภาคม

20

2021

ประชาสัมพันธ์

เนื่องจากเว็บ วช. ปิดปรับปรุง นิสิตที่สอบ 3 บทไปแล้ว และจะอบอรมหลักสูตรจริยธรรมในมนุษย์ เพื่อแนบประกอบการยื่นขอจริยธรรมในมนุษย์ ก่อนการเก็บแบบสอบถามนั้น นิสิตสามารถเข้าไปอบรมออนไลน์ได้ทาง http://www.medtu.org/GCP/

พฤษภาคม

10

2021

ประกาศเลื่อนการประกาศรายชื่อห้องสอบ / รูปแบบการสอบ และวันลงทะเบียนเลื่อนหมวดสอบ การสอบสมิทธิภาพทางภาษา  ระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก 2/2563 จากวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.00 น. ‼ โดยสามารถอ่านรายละเอียดต่างๆได้ที่ : ระดับปริญญาโท : https://bit.ly/3umtDi1 ระดับปริญญาเอก : https://bit.ly/3tsYqZ4 *สำหรับนิสิตที่ยื่น