ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รูปภาพกิจกรรม

มกราคม

9

2017

โครงการสัมมนาทางวิชาการ “Business Plan and Practices”

  โครงการสัมมนาทางวิชาการ “Business Plan and Practices” สำหรับนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) รุ่นที่ 17 ระหว่างวันที่ 7-8 มกราคม พ.ศ.2560 ณ โรงแรม เอ-วัน รอยัล ครูส พัทยา จ.ชลบุรี

พฤศจิกายน

8

2016

โครงการ”สถานการจำลองทางโลกธุรกิจ”59

    โครงการ”สถานการจำลองทางโลกธุรกิจ” สำหรับนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ในเวลาราชการ) รุ่นที่ 17 สำหรับนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สำหรับผู้บริหาร) รุ่นที่ 16 วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมอเวนี เอเทรียม กรุงเทพฯ    

สิงหาคม

8

2016

โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต X-MBA รุ่นที่ 15

โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต X-MBA รุ่นที่ 15 วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชมุ ศ.ดร.ประสาท หลักศิลา ดูภาพเพิ่มเติมได้ : https://www.facebook.com/mba.swumba/photos/?tab=album&album_id=605537339607278

สิงหาคม

8

2016

โครงการปรับพื้นฐานบริหารธุรกิจนิสิต MBA รุ่นที่ 18

โครงการปรับพื้นฐานบริหารธุรกิจนิสิต MBA รุ่นที่ 18 ห้องประชุม ศ.ดร.ประสาท หลักศิลา สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/mba.swumba/photos/?tab=album&album_id=605531012941244

สิงหาคม

8

2016

โครงการปฐมนิเทศ นิสิตใหม่ MBA รุ่น 18

โครงการปฐมนิเทศ นิสิตใหม่ MBA รุ่น 18 วันที่ 2 สิงหาคม 2559 ณ อาคารคณะสังคมศาสตร์ ชั้น 2 ห้องประชุม ศ.ดร.ประสาท หลักศิลา เพิ่มเติมที่ : https://www.facebook.com/mba.swumba/photos/?tab=album&album_id=605525196275159

มกราคม

18

2016

โครงการสร้างเสริมจริยธรรมและปรับพื้นฐานสู่ความเป็นหนึ่ง สำหรับนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต X-mba รุ่นที่

โครงการสร้างเสริมจริยธรรมและปรับพื้นฐานสู่ความเป็นหนึ่ง สำหรับนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต X-mba รุ่นที่ 16 ระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2559 ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำบีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี