ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตุลาคม

4

2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสมิทธิภาพทางภาษา ภาคเรียนที่ 1 / 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสมิทธิภาพทางภาษา ภาคเรียนที่ 1 / 2564 ☑️ระดับปริญญาโท ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ : https://bit.ly/3C9HSdE ลงทะเบียนเพื่อเข้าทดสอบระบบเสมือนจริง ระดับปริญญาโท ในวันที่ 7 ตุลาคม 2564 (ต้องลงทะเบียนทุกคน ‼️) ทาง : https://forms.gle/5bjE1sxGoqes7X8L8 ภายในวันที่ 4 – 6 ตุลาคม 2564 เวลา 12.00 น. ⏰