ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าวประชาสัมพันธ์

มกราคม

30

2022

กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

เดือนพฤศจิกายน 2564 กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนพฤศจิกายน 2564   (คลิ๊กรายละเอียด)  (เพิ่มเติม1) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนพฤศจิกายน 2564   (คลิ๊กรายละเอียด)  (เพิ่มเติม2) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนพฤศจิกายน 2564   (คลิ๊กรายละเอียด) (เพิ่มเติม3) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนพฤศจิกายน 2564   (คลิ๊กรายละเอียด)  (เพิ่มเติม4) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนพฤศจิกายน 2564   (คลิ๊กรายละเอียด)  (เพิ่มเติม5) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนพฤศจิกายน 2564   (คลิ๊กรายละเอียด)  (เพิ่มเติม6) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนพฤศจิกายน 2564   (คลิ๊กรายละเอียด)  (เพิ่มเติม7) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนพฤศจิกายน 2564   (คลิ๊กรายละเอียด)  (เพิ่มเติม8) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนพฤศจิกายน 2564   (คลิ๊กรายละเอียด)  (เพิ่มเติม9) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนพฤศจิกายน 2564   (คลิ๊กรายละเอียด)  (เพิ่มเติม10) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนพฤศจิกายน 2564   (คลิ๊กรายละเอียด)  (เพิ่มเติม11) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนพฤศจิกายน 2564   (คลิ๊กรายละเอียด)  (เพิ่มเติม12) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนพฤศจิกายน 2564   (คลิ๊กรายละเอียด) 

มกราคม

26

2022

รายงานประจำปี คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

รายงานประจำปี  ประจำปี 2565    แผนยุทธศาสตร์คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม -แผนยุทธศาสตร์คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม 5 ปี (2562-2566)   แผนปฏิบัติการ (Action plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 -แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  - แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ

ธันวาคม

21

2021

กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนกันยายน-ตุลาคม 2564

เดือนกันยายน 2564 กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนกันยายน 2564   (คลิ๊กรายละเอียด)  (เพิ่มเติม1) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนกันยายน 2564   (คลิ๊กรายละเอียด) (เพิ่มเติม2) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนกันยายน 2564   (คลิ๊กรายละเอียด) (เพิ่มเติม3) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนกันยายน 2564   (คลิ๊กรายละเอียด) (เพิ่มเติม4) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนกันยายน 2564   (คลิ๊กรายละเอียด)   เดือนตุลาคม 2564 กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนตุลาคม 2564   (คลิ๊กรายละเอียด) (เพิ่มเติม1) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนตุลาคม 2564   (คลิ๊กรายละเอียด)  (เพิ่มเติม2) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนตุลาคม 2564   (คลิ๊กรายละเอียด) 

ธันวาคม

9

2021

เผยแพร่บทความวิจัย

เผยแพร่บทความวิจัย   สุพิชฌาย์ ธรรมสาร ภาพลักษณ์ของแพลตฟอร์ม GrabFood ที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ BRAND IMAGE OF GrabFood PLATFORM INFLUENCING USAGE BEHAVIOR DOWNLOAD   มัทวัน เลิศวุฒิวงศา ความผูกพันต่อองค์กรและคุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีความสัมพันธ์ต่อความภักดีของ พนักงานเอกชน กรณีศึกษาบริษัทจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ORGANIZATIONAL COMMITMENT AND THE QUALITY OF WORKING LIFE