เปิดรับสมัครเรียนต่อปริญญาโท M.B.A.

ด่วน! เปิดรับสมัครเรียนต่อปริญญาโท M.B.A. มศว ประสานมิตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ปริญญาโท)

สาขา

➡️ การตลาด

➡️ การจัดการ

➡️ ธุรกิจเพื่อสังคม

ระยะเวลาเรียน 2 ปี

รูปแบบการเรียนมี 2 รูปแบบ

กลุ่มที่ 1 เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 17.20 น.

กลุ่มที่ 2 เรียนวันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.

✅ คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขา

✅ วิธีการคัดเลือก สอบสัมภาษณ์

✅ ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 195,000 บาท

📌สมัครออนไลน์ |https://shorturl.asia/0g1jR

🖥️ ประกาศรับสมัคร| https://shorturl.asia/Z8E1j

📞 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

– นายนิวัฒน์ ไตรพิษ ผู้ประสานงานหลักสูตร 02-169-1016 หรือ 02-649-5000 ต่อ 15501

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

X