ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 19

เปิดอ่าน 260 views

041064pr_Page_5 041064pr_Page_6 041064pr_Page_7 041064pr_Page_8 041064pr_Page_1 041064pr_Page_2 041064pr_Page_3 041064pr_Page_4

Share Button