ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสมิทธิภาพทางภาษา ภาคเรียนที่ 1 / 2564

เปิดอ่าน 74 views

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสมิทธิภาพทางภาษา ภาคเรียนที่ 1 / 2564

☑️ระดับปริญญาโท ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ : https://bit.ly/3C9HSdE
ลงทะเบียนเพื่อเข้าทดสอบระบบเสมือนจริง ระดับปริญญาโท
ในวันที่ 7 ตุลาคม 2564 (ต้องลงทะเบียนทุกคน ‼️)
ทาง : https://forms.gle/5bjE1sxGoqes7X8L8
ภายในวันที่ 4 – 6 ตุลาคม 2564 เวลา 12.00 น. ⏰
☑️ระดับปริญญาเอก ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ : https://bit.ly/3Aa3sy7
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ E-mail : grad@g.swu.ac.th

Share Button