ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บัณฑิตวิทยาลัย ขอความร่วมมือ ‼️ นิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1 ที่ดำเนินการรายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)

เปิดอ่าน 212 views

บัณฑิตวิทยาลัย ขอความร่วมมือ ‼️
นิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2564
(รอบที่ 1 ที่ดำเนินการรายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนแจ้งบัญชีธนาคาร
ในการดำเนินการคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 10 %
ลงทะเบียนได้ที่ : https://forms.gle/eYASbyH8h8qyVYFe7
ตั้งแต่วันนี้ – 26 กรกฎาคม 2564215415948_2063173160490606_47113170093924837_n

Share Button