ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประกาศห้องรูปแบบการสอบสัมภาษณ์/สอบสัมภาษณ์วิชาการ ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคต้น (รอบที่ 2)

เปิดอ่าน 324 views

ประกาศห้องรูปแบบการสอบสัมภาษณ์/สอบสัมภาษณ์วิชาการ ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคต้น (รอบที่ 2)

วันที่ 3 กรกฎาคม 2564

 

รายชื่อผู้เข้าสอบ

1. สาขาวิชาเอกการจัดการ <<คลิ๊ก>>

2. สาขาวิชาเอกการตลาด <<คลิ๊ก>>

 

สอบข้อเขียน : สาขาวิชาเอกการจัดการจัดการ-สาขาวิชาเอการตลาด เวลา 9.00 น.-12.00 น.

 

เข้าโปรแกรม ZOOM : Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/98326912207

Meeting ID: 983 2691 2207

 

สอบสัมภาษณ์ : เริ่มรายงานตัวเวลา 13.00 น.

6120210701100312-1

Share Button