ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประกาศผลสอบประมวลความรู้ ประจำภาคเรียนที่ 2/2563

เปิดอ่าน 451 views

ประกาศผลสอบประมวลความรู้ ประจำภาคเรียนที่ 2/2563
สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาการจัดการ
หมายเหตุ : นิสิตที่สอบไม่ผ่านทางโครงการจะปรกาศรายวิชาที่ต้องสอบ ให้ทราบภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2564

160664mk_Page_1 160664mk_Page_2 160664mg_Page_1

 

Share Button