ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กำหนดการสอบปากเปล่า ประจำเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2564

เปิดอ่าน 997 views

มิถุนายน 2564

กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนมิถุนายน 2564  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด)

(เพิ่มเติม1) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนมิถุนายน 2564  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด)

(เพิ่มเติม2) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนมิถุนายน 2564  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด)

(เพิ่มเติม3) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนมิถุนายน 2564  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด)

(เพิ่มเติม4) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนมิถุนายน 2564  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด)

(เพิ่มเติม5) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนมิถุนายน 2564  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด)

(เพิ่มเติม6) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนมิถุนายน 2564  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด)

 

กรกฎาคม 2564

กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนกรกฎาคม 2564  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด)

(เพิ่มเติม1)กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนกรกฎาคม 2564  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด)

(เพิ่มเติม2)กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนกรกฎาคม 2564  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด)

(เพิ่มเติม3)กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนกรกฎาคม 2564  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด)

(เพิ่มเติม4)กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนกรกฎาคม 2564  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด)

(เพิ่มเติม5)กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนกรกฎาคม 2564  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด)

(เพิ่มเติม6)กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนกรกฎาคม 2564  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด)

(เพิ่มเติม7)กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนกรกฎาคม 2564  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด)

Share Button