ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ได้รับการแต่ตั้งจากสภามหาลัยให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

เปิดอ่าน 21 views

010564banner

Share Button