ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่ฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

เปิดอ่าน 143 views

map banner-02

ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่ฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต ทุกสาขาวิชา ประกาศนียบัตรบัณฑิตทุกสาขาวิชา
✅สถานที่รายงานตัว
ลานใต้อาคารต้นแบบฉันทะศึกษา
โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
✅สถานที่ฝึกซ้อม
ชั้น 4 อาคารต้นแบบฉันทะศึกษา (โรงพลศึกษา)
โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
‼️เนื่องจาก หอประชุมใหญ่ มศว ประสานมิตร ทำการปรับปรุงไม่เรียบร้อย‼️

Print

 

Share Button