ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประกาศผลสอบประมวลความรู้ ประจำปีการศึกษา 3/2561

เปิดอ่าน 998 views

ประกาศผลสอบประมวลความรู้ ประจำปีการศึกษา 3/2561

 :arrow: ประกาศผลสอบ3/2561 สาขาวิชาการตลาด

:arrow: ประกาศผลสอบ3/2561 สาขาวิชาการจัดการ

:arrow: รายวิชาที่สอบไม่ผ่าน วิชาเอกการตลาด

:arrow: รายวิชาที่สอบไม่ผ่าน วิชาแกนการตลาด

:arrow: รายวิชาที่สอบไม่ผ่าน วิชาแกนการจัดการ

Share Button