ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการและนำเสนอผลงานวิจัย

เปิดอ่าน 266 views

220762-1_Page_01220762-1_Page_02 220762-1_Page_03 220762-1_Page_04 220762-1_Page_05 220762-1_Page_06 220762-1_Page_07 220762-1_Page_08 220762-1_Page_09 220762-1_Page_10 220762-1_Page_11 220762-1_Page_12 220762-1_Page_13 220762-1_Page_14 220762-1_Page_15 220762-1_Page_16 220762-1_Page_17

Share Button