ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประกาศรายชื่อนิสิตที่สอบไม่ผ่านประมวลความรู้ ภาคเรียนที่ 2/2562

เปิดอ่าน 873 views

ประกาศรายชื่อนิสิตที่สอบไม่ผ่านประมวลความรู้ ภาคเรียนที่ 2/2562

วิชาเอก

- รายชื่อนิสิตที่สอบไม่ผ่าน (หมวดวิชาเอก_การจัดการ) คลิ๊ก

- รายชื่อนิสิตที่สอบไม่ผ่าน (หมวดวิชาเอก_การตลาด) คลิ๊ก

วิชาแกน

- รายชื่อนิสิตที่สอบไม่ผ่าน (หมวดวิชาแกน_การจัดการ) คลิ๊ก

- รายชื่อนิสิตที่สอบไม่ผ่าน (หมวดวิชาแกน_การตลาด) คลิ๊ก

Share Button