ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการ “เครือข่ายนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ 2019″

เปิดอ่าน 205 views

260262(3)_Page_5 260262(3)_Page_1260262(3)_Page_2260262(3)_Page_3260262(3)_Page_4

Share Button