ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษย์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2562

เปิดอ่าน 188 views

260262(1)_Page_1260262(1)_Page_2 260262(1)_Page_3260262(1)_Page_4260262(1)_Page_5 260262(1)_Page_6

Share Button