ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

แนวทางการพิจารณา “เหตุผลอันควร” กรณีขอขยายระยะเวลาการศึกษา นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

เปิดอ่าน 247 views

20461[2]

Share Button